Wall Rack

Et wall rack er et væghængt spiritusanlæg med elektronisk tæller, der foretager registreringer af dit salg.

Spiritusanlægget fungerer som en optællingsenhed, der registrerer antallet af udskænkninger og solgte drinks fra op til 255 væghængte flasker. Wall rackens optællingsenhed til spiritusflasker registrerer også hver gang en flaske bliver skiftet. Optællingsenheden sørger for, at du kan registrere antallet af solgte drinks og hvor mange spiritusflasker, der er blevet brugt.

Registreringerne betyder, at du nemt kan føre regnskab med dit forbrug og din indtjening. Registreringerne viser dig blandt andet din omsætninger pr. flaske, og den laver en log over ændringerne i prisniveau. Det giver dig et godt overblik bag baren.

Aktive filtre